Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DigitCorr2 - Ytterligare digitalisering i wellpappens värdekedja

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 047 918 kronor
Projektets löptid februari 2022 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2021

Senast uppdaterad 10 november 2023

Diarienummer 2021-04933

Statistik för sidan