Digitalt lärverktyg för matematik

Diarienummer 2015-05217
Koordinator Pi ide AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har gjort det möjligt att ta fram ett digitalt lärverktyg i matematik som i tester i skolmiljö visat sig uppfylla de i ansökan uppställda målen att: + visualisera talsystemets funktion och användning på ett nytt sätt som liknar situationen ´en lärare en elev´. + vara skalbart, självinstruerande samt nivå- och individanpassningsbart.

Resultat och förväntade effekter

Drygt 10 000 Mattebageriet-appar har laddats från Appstore i Sverige, ett hundratal i Finland, Norge och Danmark. Drygt 5000 av dessa till skolor i form av klassuppsättningar. Lärare framhåller ofta Mattebageriets genomgående metodik och att de får ett redskap för att utvärdera elevernas kunskapsnivå.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har fyra alfaversioner/appar kunnat tas fram och testas i skolmiljö: 1) addition/subtraktion 2) addition/subtraktion med uppställning 3) multiplikation/division/ 4 bråkräkning. Apparna 1) o 2) är lanserade i Sverige och internationellt, 3) o 4) kommer att lanseras under våren 2017.

Externa länkar

www.pieducation.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.