Digitalt lärverktyg för matematik

Diarienummer 2015-05217
Koordinator Pi ide AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektet har gjort det möjligt att ta fram ett digitalt lärverktyg i matematik som i tester i skolmiljö visat sig uppfylla de i ansökan uppställda målen att: + visualisera talsystemets funktion och användning på ett nytt sätt som liknar situationen ´en lärare en elev´. + vara skalbart, självinstruerande samt nivå- och individanpassningsbart.

Resultat och förväntade effekter

Drygt 10 000 Mattebageriet-appar har laddats från Appstore i Sverige, ett hundratal i Finland, Norge och Danmark. Drygt 5000 av dessa till skolor i form av klassuppsättningar. Lärare framhåller ofta Mattebageriets genomgående metodik och att de får ett redskap för att utvärdera elevernas kunskapsnivå.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har fyra alfaversioner/appar kunnat tas fram och testas i skolmiljö: 1) addition/subtraktion 2) addition/subtraktion med uppställning 3) multiplikation/division/ 4 bråkräkning. Apparna 1) o 2) är lanserade i Sverige och internationellt, 3) o 4) kommer att lanseras under våren 2017.

Externa länkar

www.pieducation.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.