Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering inom vården - Prediflow

Diarienummer
Koordinator PREDICARE AB
Bidrag från Vinnova 24 600 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar i att utveckla, validera och implementera en generisk digital simuleringsmodell för att förbättra patientflödet inom hälso- och sjukvården, i ett första steg inom akutvårdskedjan. T.ex genom att ändra arbetsmetoder vad gäller triagering (organisation och kliniska algoritmer) eller att införa ny teknologi. Mål för projektet är att reducera ledtider samt öka patientsäkerhet och medarbetarnöjdhet inom akutvårdskedjan.

Resultat och förväntade effekter

Vi har hittat vad vi letade som partners i Kina och hade individuellt möte under Vinnova resan med lokala två partners och kom överens att vi ska ansöka tillsammans med vår projekt Digitalisering inom vården.

Upplägg och genomförande

NDA mellan Predicare AB och BHI var påskriven den 6:e nov. Vi håller på med samarbetas strategi avtal just nu. Nästa steg blir Predicare AB and Chalmers Universitet skriver avtal med två motsvarande kinesiska partners om samarbete och sedan ansöker projekt till Vinnova-MOST.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 september 2018

Diarienummer 2018-03242

Statistik för sidan