Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering i Skumglastillverkning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB
Bidrag från Vinnova 599 800 kronor
Projektets löptid september 2021 - maj 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Viktiga resultat som projektet gav

De huvudsakliga målen, dvs att ha gjort en plan för digitalisering av tillverkningsprocessen och att ha utvärderat ett par särskilt viktiga mätningar, tjocklek och temperatur av skumglaset under tillverkning, har uppfyllts. Förstudien föreslår en väg framåt mot datadriven processoptimering. Det föreslås också en vidare undersökning av radarteknik för tjockleksmätning i ugnarna. Däremot anses det i nuläget inte prioriterat att fortsätta temperaturmätning i skumglaset med optisk fiber.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av den inledande analysen processdata visar på att en optimal drift skulle kunna öka produktiviteten med ca 20%, vilket i sin tur innebär en marginalförbättring på 20 Mkr. Genom att ersätta konkurrerande produkter skulle detta kunna ge en minskning av koldioxidutsläpp på 2100-7200 ton/år. Hasopor planerar att mer än tredubbla sin produktion vilket skulle öka effekterna. Av resultaten bedöms också radarmätning av glasets tjocklek vara en intressant metod för att ge viktig data för optimering.

Upplägg och genomförande

Förstudien har haft två huvuddelar: dels utvärdering av tekniker för temperatur och tjockleksmätning av skumglaset under processen, dels en analys av befintlig processdata och en stegvis plan fram mot datadriven processoptimering. Teknikutvärderingar har gjorts både i processugnarna under produktion och i laboratorier. Dataanalysen har inneburit att både manuellt och automatiskt insamlad data sammanställts. Hasopor har stått för processkunnande, tillhandahållit data, samt möjliggjort försök medan RISE bidragit med expertis inom analys samt de utvärderade teknikerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2023

Diarienummer 2021-02389

Statistik för sidan