Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering i Skumglastillverkning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - maj 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Förstudien skall leda fram till en plan för framtida utveckling för att optimera tillverkningsprocessen av skumglas. Målen är att ha gjort en behovs- och affärsanalys samt att ha utvärderat en metoder för mätning av temperatur och volym av skummet under processen.

Förväntade effekter och resultat

Optimering mha digitalisering medför ökad producerad volym vilket har ekonomiska fördelar för Hasopor samtidigt som det ger positiva miljöeffekter. Baserat Hasopors planerade produktion 2025, uppskattas optimeringen reducera koldioxidutsläppen från lättfyllnadsmaterial med 2640-7000 ton/år genom att mindre miljövänliga alternativ ersätts. På längre sikt är ambitionen att koppla samman alla tillgängliga data och ytterligare öka möjligheterna till processoptimering. Ett mål är också att i framtiden kunna använda andra avfallsprodukter än returglas som råvara.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet består av Hasopor och RISE. Studien är uppdelad i fyra arbetspaket. Ett är översiktligt går ut på att utreda behov, nytta och framtida insatser relaterat till digitalisering av skumglastillverkningen. De tre andra är inriktade på att utvärdera tekniker för specifika mätningar på skumglaset under processen. Dessa är: en fiberoptisk temperaturmätning genom hela processen, en radarbaserad volymmätning i processugnen, samt en optisk volymmätning efter ugnen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021

Diarienummer 2021-02389

Statistik för sidan