Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av tillverkningsflödet av Additiv Tillverkning I Sverige

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 7 061 050 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

DiSAMs syfte: Ökad konkurrenskraft hos svensk industri genom additiv tillverkning, AM. Mål: En unik test- och demo-plattform, AM hub. DiSAM har utgått från fallstudier för AM, där digitaliseringen fokuserat på innovation, informations-flöden och -säkerhet. Exempel är företag som anpassar produkter till kund med AM, att använda två metoder för AM i metall, hur man kan säkra ”Intellectual Properties” vid AM. Testbäddsresurser hos parterna har varit centrala. Pandemin har begränsat, men DiSAM har bidragit till regionalt starkare nätverk och till planer av AM Applikationscenter.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultat är vägledning om digitalisering vid additiv tillverkning, och riktad kunskap utifrån ett antal fallstudier för AM. Här ryms både direkt industrinytta och ökad kunskap om samspelet vid AM mellan den digitala och den fysiska världen. Långsiktiga effekter är att DiSAM bidragit till kunskapsöverföring och till en projektportfölj inom AM och digitalisering. FoU-projekt är bl a P2030 projekt DiDAM, och en uppbyggnad av nya resurser att nå fler företag har gjorts via nätverk och AM applikationscenter. Den industriella nyttan av AM är i snabb utveckling.

Upplägg och genomförande

DiSAMs utgångspunkt har varit både fysiska och digitala flöden vid AM. För att tydliggöra dessa har flera olika fallstudier för AM genomförts med stor spännvidd från FoU till industrinytta. Här ryms både ny förståelse för AM i olika produktlivscykler, och affärsnytta genom kundorderstyrd tillverkning med AM. De digitala informationskanalerna har beskrivits utifrån de specifika behov som finns i respektive fallstudie och leverantörskedja. En generisk modell för digitaliseringen har skapats, som med respektive fallstudie beskrivs i en ”Digital Model Guide for AM”. Se bilaga.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 mars 2022

Diarienummer 2017-04776

Statistik för sidan