Digitalisering av tillverkningsflödet av Additiv Tillverkning I Sverige

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 7 126 400 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att öka produktionsflexibiliteten och reducera tiden till marknadsintroduktion genom att förena den digitala och fysiska värdekedjan inom additiv tillverkning (AM) för industriell produktion och produktutveckling av komponenter av såväl metaller som plaster med användning av de vanligaste AM-teknikerna. Skapa en stark svensk plattform där andra tekniker och material enkelt kan inlemmas för koppling av digitala lösningar till den fysiska tillverkningskedjan för att realisera ”print-on-demand”.

Förväntade effekter och resultat

DiSAM ska vara en långsiktig och hållbar plattform för additiv tillverkning I Sverige och bidra till att öka industrins medvetande för processen för en ökad användning av denna relativt nya tillverkningsteknik. Det finns manga sektorer och områden som skulle ha stor nytta av tekniken. Förutom att tekniken bidrar till en minskad ledtid och nya och innovativa produkter så för tekniken med sig också en ökad digitalisering I svensk industri. AM-hubben ska växa genom att koppla in nya partners, företag, institut och universitet för ett bättre helhetsgrepp och fler tillverkningsmetoder.

Planerat upplägg och genomförande

DiSAM startar genom en förmöte med alla FoU partners under december månad för att koordinera samtliga FoU partners på ett bra sätt och därefter en kickoff i januari 2018. I DiSAM kommer digitaliseringsdelen att starta omgående och skapa den digitala plattformen som är ryggraden I projektet därefter kommer olika tester att genomföras på olika anläggningar. Koordineringen kommer att göras lokalt med återkoppling till digitala plattformen samt koordinatorn. Sedan kommer ett antal nya anläggningar att byggas upp hos industrin med den kompetens och kunskap som byggs upp I DiSAM.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04776

Statistik för sidan