Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av process för värmebehandling av stål

Diarienummer
Koordinator Ferritico AB
Bidrag från Vinnova 1 396 638 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Utvecklingen av stål och produktionsprocesser sker huvudsakligen manuellt och genom resurskrävande trial-and-error. Design av nya material, optimering av material och processer, inklusive värmebehandling, kräver stora investeringar och utgör ofta betydande utmaningar. AI-mjukvaran som utvecklats i MaLHT kommer att digitalisera och göra stålutvecklingsprocessen mer effektiv och möjliggöra produktion av stål med nya egenskaper till lägre material- och energikostnader

Resultat och förväntade effekter

Nya stål och effektiva tillverkningsprocesser kan snabbt utvecklas i MaLHT-plattformens virtuella miljö, istället för experimentellt. Detta innebär avsevärt ökad effektivitet i processerna och mycket mindre resursförbrukning (råvaror, energi etc.). Vidare kommer AI-plattformen att bistå med optimering av t.ex. styrka-till-vikt prestanda och förlängd livslängd för stålprodukter. Således kommer lätta och hållbara stålprodukter att minska materialförbrukningen avsevärt.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll tre arbetspaket. I WP1 gjorde projektet experimentella mätningar av kylning (CCT) för att bygga databaser på vilka maskininlärningsmodeller kunde utvecklas. Modellerna implementerades i en webbapplikation. I WP2 arrangerade projektledaren Ferritico intervjuer och workshops med nyckelintressenter för att definiera krav på ytterligare stöd för simuleringsprogramvara som behövs inom värmebehandling. I linje med input från WP2 utvecklade projektet simuleringsstöd för isotermiska transformationsdiagram i WP3.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2022

Diarienummer 2020-02850

Statistik för sidan