Digitalisering av kommunal socialtjänst - forskning och utveckling

Diarienummer 2016-02105
Koordinator Lunds universitet - Lund University Internet Institute, LUii
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Har bidragit till att utveckla det sociala arbetet med digitala verktyg och processer, i ett samarbete mellan Lunds universitets internetinstitut och Helsingborgs stad Forsknings- och utvecklingsenhet samt stadens socialförvaltning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har fokuserat att ta fram förslag på hur det sociala arbetet kan utvecklas genom digitala verktyg och processer för ett bättre omhändertagande av behövande kommunmedborgare. Under 2016 har samarbetet resulterat i en projektplan för ett utvecklingsarbete som startade jan 2017. Förväntade effekter av projektet är utvecklande av befintliga och nya digitala metoder och verktyg som skall leda till en effektivare socialtjänst både avseende att möta den enskilde kommuninvånarens behov som ut ett arbetsmiljöperspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbete mellan Internetinsitutet och Helsingborg stad. Det har skett genom regelbundna möten och deltagande i pågående projekt. Projektets söktes enskilt av forskaren Stefan Larsson men har bedrivits i samarbete med forskaren Lupita Svensson som beviljades motsvarande projektmedel. Detta har inneburit betydande synergieffekter då med avseende på vår kombination av kompetenser för verksamhetsområdet.

Externa länkar

Lund University Internet Institute is collaborating with Helsingborg in a project on digitized social services.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.