Digitalisering av inlärningshjälpmedel för matematik - KUR 2.0

Diarienummer 2017-04325
Koordinator Astecon AB - Astecon
Bidrag från Vinnova 361 750 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram en digitaliserad version av det utbildningsmaterial inom matematik och den process som tagits fram av Leif Maerker och använts i Kungsbacka kommun i projektet KUR - Kungsbacka Utvecklar Räkning. Målet är att ta fram en prototyp i form av en webbsida för interaktiv inlärning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i en fullt fungerande webb-sida för matematik utbildning med fokus på huvudräkning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i samarbete med skolor i Kungsbacka kommun och funktionalitet kommer att införas gradvis med kontinuerlig utvärdering. Första steget kommer att bli elevernas gränssnitt tätt följt av ett enklare gränssnitt för pedagogerna. Sedan kommer funktionalitet att tillföras successivt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.