Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av inlärningshjälpmedel för matematik - KUR 2.0

Diarienummer
Koordinator Astecon AB - Astecon
Bidrag från Vinnova 361 750 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att ta fram en digital prototyp för en metod framtagen av Leif Maerker. Metoden avser inlärning av grundläggande färdighetsträning inom matematik för elever i årskurs 2-3. Resultatet ligger idag uppe i form av en interaktiv hemsida på http://www.surven.se. Hemsidan är tillgänglig för alla och i första skedet är licenserna gratis för att bygga upp en kundbas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Hemsidan är fullt fungerande och kan redan i dag användas fullt ut för undervisning av de fyra räknesätten i årskurs 2-3. Arbetet har skett i tät kontakt med pedagoger på olika skolor och den feedback vi fått från dem har varit mycket positiv. Hemsidan har även visats upp på Läromedelsmässan i Eriksberg och även där var reaktionerna mycket positiva.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i stort sett enligt planen. De enda avsteg som gjordes var beslutet att lägga betalningar med kort på is till förmån för inköp av licenser från etablerade inköpsportaler för läromedel. Det täta samarbetet med pedagoger ute i skolorna har gett mycket värdefull feedback.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04325

Statistik för sidan