Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av fliskvalitetsvariationer

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektet lyckades att visa att den applicerade 2D NIR tekniken kan användas on-line i en fabriksinstallation för att ge en realtidsbeskrivning av process och produktrelaterade egenskaper hos den inmatade vedflisen

Resultat och förväntade effekter

Möjliga tekniska lösningar för fabriksinstallation, mätning, realtidshantering av mätdata och rapportering av mätresultat utvecklades och verifierades.

Upplägg och genomförande

Samverkan med teknikägare för alla de i projektet viktiga teknikdelarna gjorde att effektiva lösningar kunde utvecklas på ett bra sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02762

Statistik för sidan