Digitaliserade leantavlor

Diarienummer
Koordinator CAPIO S:T GÖRANS SJUKHUS AB - Chefläkargruppen Capio S:t Görans sjukhus AB
Bidrag från Vinnova 254 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte att utreda möjligheter för utveckling och införande av digitaliserade leantavlor med målet att stödja verksamhetens förbättringsarbete har visats sig nå upp till och över våra förväntningar. Projektet har visat på att digitaliserade leantavlor kan bibehålla det analoga arbetssättets enkelhet och samtidigt kunna tillföra den digitala lösningens möjligheter som på ett effektivt sätt stödjer förbättringsarbetet inom den egna enheten, över klinikgränser och i flödesprocesserna.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar på en ökad tillgänglighet då leanlapp kan skrivas och skickas till leantavlan från alla datorer, en möjlighet att i realtid dela information samt på ett enkelt och överblickbart sätt kunna följa alla förbättringsarbeten då systemet är tillgängligt och transparant för medarbetarna. Tavlorna skapar också förutsättningar för ett gemensamt system för dokumentation vilket ökar möjligheten för ett gränsöverskridande lärande och att följa upp förbättringsarbeten på olika nivåer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt PDSA med en nulägesanalys och framtagande av en prototyp för pilottest och utvärdering på två avdelningar. Utvärderingen har legat till grund för vidare beslut i sjukhusets ledningsgrupp. Ett nära samarbete med verksamheten, daglig support av IT och möjligheten att testa en digital tavla har varit en styrka och framgång för projektet. Genom detta projektupplägg har vi på ganska kort tid kunnat gå från ide till att skapa en plattform för vidare utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00043

Statistik för sidan