Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 930 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Ökad digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Projektets syfte är att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom ökad produktionsflexibilitet och kortare time-to-market. Målet är att möjliggöra detta genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning vid industriell produktion och produktutveckling av storskaliga komponenter.

Förväntade effekter och resultat

Genom att tillämpa en helt digitaliserad värdekedja kommer DiLAM att demonstrera hur additiv tillverkning och digitalisering kan öka flexibiliteten och reducera ingångströsklar samt risker vid introduktion av storskalig additiv tillverkning för projektets deltagare och slutanvändare. De långsiktiga effekterna av projektet kommer att bli ökad tillämpning av digitaliserad additiv tillverkning inom svensk tillverkningsindustri med ökad flexibilitet och konkurrenskraft som följd.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startade den 1 juni 2017 och kommer att sluta den 31 maj 2020. Den digitaliserade värdekedjan för additiv tillverkning av stora komponenter kommer i ett första steg att implementeras för att sedan demonstreras genom ett antal fallstudier. Dessa väljs av de medverkande företagen (slutanvändarna) vilka alla har ett starkt behov av digitaliserad och integrerad additiv tillverkning för att sänka ledtider för specialdesignade och kundunika produkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 april 2020

Diarienummer 2017-02252

Statistik för sidan