Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 930 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Ökad digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

DiLAMs syfte var att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning vid industriell produktion och produktutveckling av storskaliga komponenter. Projektet har fokuserat på en teknik där industrirobotar används som flexibla 3D printrar genom att en extruder för termoplast fästs i änden på robotarmen, Att använda additiv tillverkning öppnade upp för möjligheten att sänka ledtider och kostnader vid produktutveckling, samt att tillverka kundanpassade komponenter på beställning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till två testmiljöer för robotbaserad additiv tillverkning där projektparterna demonstrerat den senaste tekniken inom robotstyrning, robotsäkerhet, ventilation, extrudering och processövervakning. Inom projektet har också flera industriella demonstratorer tagits fram, bland annat möbler, kundanpassade kajaker, vakuumformningsverktyg, septitankar, samt världens första sjövärdiga 3D printade motorbåt. Inom projektet har också digitala verktyg för spårbarhet och kundanpassning av produkter utvecklats och utvärderats.

Upplägg och genomförande

I projektet arbetade vi med flera spår samtidigt, allt från utveckling av tekniken kring robotbaserad additiv tillverkning, extruderingsteknik, processövervakning, designmetodik, och utveckling av programvara, till tillverkning av demonstratorer. Slutanvändarna i projektet valde ut en eller flera produkter/komponenter för demonstration av tekniken. Vidare har resultatet kommunicerats i form av konferenser, vetenskapliga publikationer och event. I sin helhet har projektet bidragit till att robotbaserad 3D printing etablerats som tillverkningsmetod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 januari 2021

Diarienummer 2017-02252

Statistik för sidan