Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala tvillingar - Smart och skalbar affärsmodell för automatiserad ytbearbetning

Diarienummer
Koordinator NOVA INNOVATION SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Målet för projektet var att tillsammans med kunder och partners validera värdeskapande tjänster och utveckla passande skalbar affärsmodell för helautomatiserad polering baserat på konceptet digitala tvillingar. I projektet har Nova baserat på intervjuer och diskussioner med fem stycken kunder som representerar olika relevanta marknadssegment, samt en bredare grupp företag, tagit fram en affärsmodell och en teknikdemonstrator.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades skapa förutsättningar för att ta fram skalbar affärsmodell och teknikkoncept för helautomatiserad polering. Projektet har resulterat i: Dokumentation av 5 intervjuer och ett tiotal möten med företag. Teknikdemonstrator som visats vid mässa och företagsträff. Första utredning av IPR strategi. Uppmärksamhet för projektet i sociala medier samt vid vinsten av Innovationstävlingen Stena Line Propeller Prize 2017.

Upplägg och genomförande

Vi har besökt och intervjuat fem stycken företag inom identifierade marknadssegment samt genomfört ett tiotal möten med företag vid mässor och företagsträffar. Detta har gett oss en mycket bra grund för att förstå företagens behov och krav på vårt erbjudande. Det har också blivit väldigt tydligt att vi behöver skapa differentierade erbjudande till de olika marknadssegmenten. För att validera möjligheterna till att kunna skapa ett system som stödjer konceptet digitala tvillingar har vi analyserat de på marknaden tillgängliga systemen samt utvecklat egna lösningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00312

Statistik för sidan