Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala tjänstemarknader

Diarienummer
Koordinator Linnéuniversitetet - Linnéuniversitetet, Kalmar
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att identifiera lämpliga infrastrukturer och tjänster för att främja kommersiellt hållbara system för tjänsteutveckling; här tillämpat på en digital marknadsplats som erbjuder elektroniska tjänster för inköp och kvalitetskontrollerad produktinformation från lokala matproducenter. Det krävs i dag en ökad förståelse för och kring de händelser som sker på digitala marknadsplatser, inte minst på grund av att dessa händelser kan ge upphov till nya affärs- och verksamhetsmodeller. Målet med projektet är att finna en hållbar miljö för innovationer av tjänster i en väl avgränsad marknad. Detta genom att identifiera modeller, metoder och mekanismer för utveckling av tjänstestrukturer, samt att finna affärsmodeller som är kommersiellt hållbara. För att uppnå dessa mål krävs modeller och verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av digital affärsutveckling samt metoder för kompetensuppbyggnad hos samverkande aktörer på digitala marknader.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår föreslagna modell för digitala marknader avser att uppfylla följande effektmål: En hållbar miljö för innovationer av tjänster i en väl avgränsad marknad Identifierade modeller, metoder och mekanismer för evolutionär utveckling av tjänstestrukturer. Modeller och verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av digital affärsutveckling. Metoder för kompetensuppbyggnad hos samverkande aktörer på digitala marknader. Metoder och modeller för produktinformation som möjliggör digitalisering (RFID) för spårning av produktflöden samt analys av tillhörande miljö- och kvalitetsparametrar. Utveckling av prototyper för validering av fundamentala begrepp och mekanismer i en digital marknadsplats.

Upplägg och genomförande

Projektet består av fem arbetspaket (WP): 1: Ledning och koordinering 2: Modeller och beskrivningar av produkter och tjänster 3: Implementering av verktyg och infrastrukturer 4: Experiment, mätningar och utvärderingar 5: Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00793

Statistik för sidan