Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala och Fysiska Lekmiljöer III

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of CSC
Bidrag från Vinnova 3 777 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

I detta projekt har vi fokuserat på tekniska lösningar och på design av konkreta lekkoncept, som kan utgöra ett alternativt designmaterial när lekmiljöer ska planeras och byggas. Lekkonceptet stödjer beställare i att bygga lekmiljöer med högt lekvärde då designmaterialet förutsätter vissa kvalitéer som vegetation och naturmaterial. Digitala komponenter har i projektet integrerats med landskap för att skapa en integrerad lösningsstrategi baserat på kunskapen att landskapets egenskaper ger höga lekvärden likväl som man vet att digital teknik är starkt engagerande för barn.

Resultat och förväntade effekter

Ett lekkoncept med ett antal lekprodukter har utvecklats som alla ger ljud och ljusåterkoppling. Lekkonceptet har designats så att det kan förstärka en befintlig miljö med relativt liten åverkan. Vegetation, terräng och naturmaterial samspelar med fysiska och digitala komponenter med syfte att värna om naturlekens höga lekvärden samtidigt som digitala mekanismer ökar motivation till utomhuslek. Beställarkompetensverktygen som utvecklats underlättar analys av befintliga lekmijöer utomhus samt planering och byggnation av nya lekmiljöer.

Upplägg och genomförande

Projektet har jobbat parallellt i ett antal arbetspaket. Studier och kontextuella intervjuer har genomförts med barn. Iterativ interaktionsdesign och prototyputveckling har genomsyrat projektet. Utvärderingar av lekmiljöerna har genomförts med barn från skolor och bostadsområden som deltagare. Beställarstöd har utvecklats för att stödja beställare i deras planering, design och byggnation av lekmiljöer där naturvärden tillvaratas och förstärks med ett lager av digitala komponenter. Projektets arbete har kommunicerats till allmänheten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03777

Statistik för sidan