Digitala och Fysiska Lekmiljöer III

Diarienummer 2016-03777
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of CSC
Bidrag från Vinnova 3 777 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering 2016 (höst)

Syfte och mål

Projektets utgångspunkt är leken, ett av barnens viktigaste verktyg för att hantera sin omvärld. Syftet med detta projekt är att skapa en modulär och generisk lekplattform baserad på informationsteknik, där digitala interaktiva komponenter integreras med den fysiska gröna lekmiljön i bostadsområden och på skolgårdar på ett estetiskt och etiskt hållbart sätt. Lekplattformens funktioner förutsätter en miljö med varierad terräng, mycket vegetation och naturmaterial. Sådana lekmiljöer ger högt lekvärde och inspirerar barn att bli mer fysiskt aktiva i närmiljön utomhus.

Förväntade effekter och resultat

Ett viktigt mål i projektet är att ge barn tillgängliga lekmiljöer med högt lekvärde utomhus på barns bostadsgårdar och på skolgårdar, då detta främjar hälsa och välmående. Projektet har tre viktiga effektmål 1.) att utforma lekkonceptet DigiPlayScape baserat på forskning om vad som ger högt lekvärde som ett alternativ till traditionell lekplatsutrustning 2.) att DigiPlayScape blir en katalysator som gör att gröna lekmiljöer med högt lekvärde byggs i större utsträckning 3.) att formulera rekommendationer och verktyg åt beställare av lekmiljöer så att högt lekvärde uppnås.

Planerat upplägg och genomförande

Lekkonceptet DigiPlayScape kommer att vidareutvecklas baserat på testresultaten från steg 2. Permanenta lekmiljöer kommer att byggas utomhus. Iterativ design och utvärderingar av dessa lekmiljöerna kommer att göras kontinuerligt med målgruppen som deltagare. Ett nätverk av forskare, praktiker och beställare kommer att byggas upp för att åstadkomma ett skifte vad gäller hur man planerar och beställer lekmiljöer i samhället idag. Verktyg och rekommendationer kommer att utformas som stöd för beställare av lekmiljöer och de kommuniceras genom olika publika kanaler.

Externa länkar

Wordpress om projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer III

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.