Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Digital webbaserad plattform för försäljning av mönsterdesign

Diarienummer
Koordinator THE PATTERN AGENCY SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Vi har tagit fram en fungerande prototyp för en digital webbaserad plattform för försäljning av mönsterdesign mellan företag som är flexibel nog att kunna skalas upp för att möta morgondagens utvecklingsbehov och lägga till nya tekniska lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Prototypen har testats av både kunder, formgivare, systemutvecklare samt av revisor för att garantera ett fullt fungerande digitalt flöde. Effekterna är att kunderna på ett snabbt och enkelt sätt får en överblick och kan köpa mönster med upplåtelse av rättigheter. Detta gör att inköpsprocessen för mönsterdesign förenklas avsevärt samtidigt som formgivarna får möjlighet att sälja stora volymer av mönster på ett enkelt sätt och försörja sig på sitt designarbete.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med en systemutvecklare och en testpanel bestående av beslutsfattande personer i designbranschen så har vi designat och byggt den bäst anpassade lösningen för att möta ett marknadsbehov; det finns ingen liknande lösning eller tjänst tillgänglig på marknaden idag. Detta har vi åstadkommit genom att förpacka försäljning av digital mönsterdesign på ett nyskapande och användarvänligt sätt som också medger försäljning av stora volymer. Vår innovation möjliggör för våra kunder att öka sin konkurrenskraft i en alltmer snabbrörlig bransch vad gäller trender och fenomen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00373

Statistik för sidan