Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem - DIP

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2018-02698eng.pdf(pdf, 2294 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektets syfte var att minska kostnader, tidsåtgång och problem för modellering, utformning och installation av produktionsutrustning. Målet var en stabil, pålitlig och verifierad arbetsmetod för geometriskt digitala tvillingar baserat på 3D-skanning, speciellt anpassat för små och medelstora företag. Projektet har resulterat i tekniska lösningar, guider för arbetssätt, och webhotell för lagring och åtkomst till digitala produktionstvillingar. Parternas intresse för teknik och resultat har varit stort och uppsatta mål anses vara uppnådda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet utvecklade en app som stödjer digitalisering med 3D-skanning, ett webbhotell för lagring och access till skannade anläggningar, och guider för arbete över livscykeln med resulterande punktmoln. Projektet har genomfört flera workshoppar, fallstudier på alla företag, fem examensarbeten, en licentiat- och en doktorsavhandling och 17 genomförda 3D-skanningar. Förväntad effekt är ökad konkurrenskraft bl a genom ökat utnyttjande av 3D-skannade modeller, vilket ökar effektivitet och kvalitet i installation av förändringar i produktion.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes under drygt tre år fram till december 2021. Deltagande parter var experter inom 3D-skanning, simulering, automationsutveckling, och tillverkande företag. Forskningen baserades på erfarenheter, utmaningar och idéer från de olika företagsfallen, vilket gjort det möjligt att tillsammans med företagen successivt förfina och utveckla metodiken och teknik. Även om pandemi-restriktioner gjorde det svårt att genomföra företagsstudier och möten enligt plan, så är erfarenheterna kring konsortiet, genomförandet och resultaten goda.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 mars 2022

Diarienummer 2018-02698

Statistik för sidan