Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem - DIP

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion – en satsning inom FFI

Syfte och mål

System- och linjebyggare har stort behov att minska kostnader, tidsåtgång och problem när de modellerar, utformar och installerar produktionsutrustning. Med teknik och arbetssätt för 3D-skanning av produktionsanläggningar kan en digital tvilling av produktionssystemet enkelt skapas och sedan användas för utformning av layout, 3D geometri, programmering, och för installation och kalibrering. Projektets mål är att utifrån state-of-the-art-arbetssätt för stora företag utveckla metoder anpassade och användbara för små och medelstora företags förutsättningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet tar fram en metodik för att SMF ska kunna skapa digitala tvillingar av sin produktionsmiljö och en webbaserad miljö för enkel lagring och åtkomst av dessa. Dessutom utformas en metodik för layoutplanering, 3D-konstruktion och robotprogrammering i den digitala tvillingen. En väsentlig del är metodik för installation och justering så att den fysiska installationen blir som den modellerade digitala tvillingen. Effekten är att även SMF får del av fördelarna med 3D-skanning. Därmed kan utrustning installeras snabbare, med ökad kvalitet, färre fel och minskade kostnader.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs av parter med kunskap om 3D skanning (RISE, Chalmers, ATS, GIAB, Volvo Cars) tillsammans med tillverkande företag (Parker Hannifin, Plastal, KB Components och Blomdahls), automationsleverantörer (Plamex och 3ButtonGroup) och mjukvaruleverantörer/-konsulter (Siemens Industrial Software och Summ Systems). I projektet kommer fallstudier att genomföras på deltagande företag. Arbetet delas i arbetspaket för nulägesbeskrivning, digitalisering/webbmiljö, modellering, installation/justering, resultatpaketering och ledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 oktober 2018

Diarienummer 2018-02698

Statistik för sidan