Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital patologi - Saab & Karolinska förstudie

Diarienummer
Koordinator SAAB VENTURES AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 297 500 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att tillsammans med Karolinska sjukhuset och avdelningen för patologi och cytologi skapa kunskap hur och till vilken grad Saabs bildbehandling kan användas inom sjukvården, speciellt inom patologi.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av SAABs bildhantering har det kunnat påvisas att algoritmen har en potential att kunna appliceras inom sjukvården och där ge stöd vid analys av patologiska preparat - digital patologi. Ett färdigt system kan innebära att monotomt arbete som görs idag kan automatiskt analysera prover som idag manuellt analyseras i mikroskåp.

Upplägg och genomförande

Avdelningen för patologi och cytologi vid Karolinska sjukhuset har efter etiskt godkännande bidragit med ett antal annoterade (markerade) prover som skannats in vid Karolinska Institutet. Proverna har överförts till bilder och som därefter överförts till SAAB för test av algoritmen i bildhanteringsmodellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06810

Statistik för sidan