Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital och användarcentrerad säkerhet för processindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Vi arbetar för att utveckla industrimiljöns digitala utformning. Målet är att tydliggöra behov och potential med fokus på ensamarbete och personer med språkbarriärer. Trots en positiv utveckling på säkerhetsområdet sedan många år tillbaka och trots att människor får information och fakta kring säkerhetsrutiner och regler sker olyckor med allvarliga konsekvenser. Förstudien har skapat underlag för en större utforskning med särskilt fokus på språkbarriärer och hur det skapar risker för truck- och lastbilschaufförer i samband med i- och urlastning.

Resultat och förväntade effekter

I forskningsfrågor framtagna under förstudien fokuserar vi på bemötandet vid inpassering och lastning vilket är avgörande för säkerhetsbeteendet inne på site. Idag är bemötandet beroende av enskilda personers kompetens att kommunicera vilket innebär en osäkerhetsfaktor kring denna persons närvaro och status. I forskningsförslaget ’Från Grind till Grind vill vi se på säkerheten från tre perspektiv: utforma och testa nya lösningar, utvidgad kartläggning och transportörernas roll.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med fokus på användarna och på vilka aktörer bör samverka för att forskning inom säkerhet och digitalisering skall kunna genomföras med störst verkan. Vi har genomfört designobservationer och intervjuer, workshops, trendanalyser och konceptgenerering. Flera aktörers behov och intresse inom processindustrin att lösa språkbarriärer bland transportörer har undersökts. Kartläggning av kommersiella produkter och forskningsprototyper har visat tekniska möjligheter för vidare prototyputveckling inom säkerhet och språkbarriärer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02766

Statistik för sidan