Digital Mining Hub Bergslagen

Diarienummer 2017-05467
Koordinator ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 432 593 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM fall 2017

Syfte och mål

Vi har skapat en agenda för gruvindustrin i Bergslagen.

Resultat och förväntade effekter

Arbetat har fortlöpt enligt plan och vi har färdigställt en fysisk rapport.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört en mängd intervjuer och ett antal workshop för att samla intressenter och kompetens inom Bergslagen och även runt om i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.