Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Digital Mining Hub Bergslagen

Diarienummer
Koordinator ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 432 593 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Vi har skapat en agenda för gruvindustrin i Bergslagen.

Resultat och förväntade effekter

Arbetat har fortlöpt enligt plan och vi har färdigställt en fysisk rapport.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört en mängd intervjuer och ett antal workshop för att samla intressenter och kompetens inom Bergslagen och även runt om i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2018

Diarienummer 2017-05467

Statistik för sidan