Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital läscoach

Diarienummer
Koordinator Foxway Education AB
Bidrag från Vinnova 416 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - augusti 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationer i krisens spår
Ansökningsomgång Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Syfte och mål

Digital läscoach vars syfte var att ta fram en applikation som fungerar som en intelligent, virtuell lyssnaren är avslutat. Inom ramet för projektet har vi tagit fram en betaversion av applikationen digital läscoach. Vi har utvecklat och testat den ihop med elever i åldrarna 8-9 år. Från början var projektets tanke att läscoachen skulle fungera som ett hologram. Men vid behovsinsamlingar och utprövningar med elever och lärare så lyfte de in att en spelbaserad läscoach var att föredra. Så fick det bli!

Resultat och förväntade effekter

Projektet lyckades med sitt förväntade mål och har utvecklat en prototyp av en intelligent applikation som fungerar som en digital läscoach för elever i åldrarna 8-9 år. Applikationen är uppbyggd som ett spel där eleverna läser analogt för läscoachen. Det finns en story som löper som en röd tråd i applikationen. Storyn handlar om att barnen ska hjälpa en rymdvarelse som krashat på jorden med sitt rymdskepp hem. Det sker genom att samla ihop reservdelar. Barnen läser sig till dessa reservdelar och tar sig fram genom att utföra olika läsuppdrag.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat i fem sprintar utifrån en modell för design thinking och användardesign. I alla sprintar har vi haft tät kontakt med användarna (elever och lärare) och utvecklat prototypen i samarbete med dem. Vi har genomfört regelbundna testbäddar på distans med elever och lärare och styrt utvecklingen utifrån de analyser vi gjort under dessa. Vi kan konstatera att det är ett arbetssätt som är otroligt användbart och viktigt i all utveckling av tjänster. Genom att studera (visserligare via videomöte) hur eleverna tar sig an läscochen har vi lärt oss massor!

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 november 2021

Diarienummer 2020-04008

Statistik för sidan