Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital infrastruktur för transportsystemet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 795 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har arbetat för att stärka den digitala infrastrukturens plats i planeringssystemet och har varit en mötesplats där berörda aktörer kan enas om nödvändiga och gemensamma insatser. Under projektet har en definition av området digital infrastruktur för transportsystemet tagits fram och konkreta förslag på både strategiska och operativa insatser har presenterats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lyft fram och analyserat alla de näraliggande initiativ som rör frågan om digital infrastruktur för transportsystemet och kommit fram till att inget annat sätter DI i centrum. Insikten om frågan komplexitet har ökat bland projektets deltagare och man kan förvänta sig ett större intresse för att gemensamt ta fram en nationell färdplan för området och att tydligöra roller och ansvar inom det offentliga åtagandet.

Upplägg och genomförande

Projektet har under andra halvåret genomfört tre workshops med ett 50-tal olika nyckelpersoner med koppling till transportområdet. Intresset för formatet med halvdags workshops med stor bredd av inbjuda var stor och fungerade väl som både forum och kreativa diskussioner i grupp. Arbete kompletterades med bi-laterala samtal där de enskilda aktörernas uppfattning och intresse för ett gemensamt initiativ kunde belysas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2018

Diarienummer 2018-02760

Statistik för sidan