Digital infrastruktur för transportsystemet

Diarienummer 2018-02760
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 795 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Pågående