Digital Health Guide - Öppen innovation inom hälsa

Diarienummer 2014-02225
Koordinator HEALTH GUIDE IRL AB - Digital Health Guide IRL AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapa en grunden för mobil plattform för beteendeförändring inom hälsa/livstil, där individen skapar och driver sin egen hälsoutveckling, och där individen kan möte experter och coacher genom öppen innovation. Vi har tagit fram betaversionen för denna digitala plattform. Betatest kommer att genomföras från och med början av november och fram till skarp lansering i februari. Betatesten genomförs ute hos arbetsgivare (Landskrona-, Båstad-, Perstorps kommun). Det finns ytterligare 6 kommuner i skåne som är intresserade av att delta.

Resultat och förväntade effekter

Vi har uppfyllt de mål och förväntade effekter vi satte upp: 1) Vi har utvecklat grunden för användargränssnitten för individer. 2) Vi har utvecklat grunden för användargränssnitt för coacher. 3) Vi har utvecklat den grundläggande funktionen för matchning av individer och experter/coacher.

Upplägg och genomförande

Vi har tagit in en extern projektledare, Klas Hallqvist, som har lång erfarenhet av agil utveckling och projektledning. Vi har tagit in UsTwo AB för användardesign/UX (www.ustwo.com). Vi har tagit in Jon Andersson som programmerare. Johan Axelsson har ansvarat för kunskapsinnehållet på hälsoprofilen och kontakten med coacher/experter. Projektet har fungerat mycket bra. Klas Hallqvist kommer fortsätta att vara projektledare för den tekniska utvecklingen. Vi räknar även med att Jon Andersson kommer att bli rekryterad in i företaget.

Externa länkar

Hemsida för att visa vilka vi är och vad vi gör inför projektpartners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.