Digital Health Days 2014

Diarienummer 2014-02609
Koordinator STIFTELSEN VETENSKAPSSTADEN - Stockholm Science City / Vetenskapsstaden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att vidareutveckla Digital Health Days - en internationell konferens som hade premiär 2013. Syftet är att skapa en årligt återkommande mötesplats som kompletterar befintliga konferenser inom eHälsa genom ett tydligt fokus på innovation och implementering av ny teknik och nya processer. årets konferens samlade 524 deltagare från sektorer relevanta för framtidens hälsa och vård såsom life science, ICT och kreativa näringar. årets uppskattade huvudteman inkluderade patientmedverkan; värdeskapande ´big data´; samt implementering av innovation.

Resultat och förväntade effekter

Med Digital Health Days skapas en plats för nya möten och diskussioner kring lösningar och affärsmodeller inom hälsa och hälso- och sjukvård. Vi förväntar oss att detta påskyndar framväxten av ett ekosystem där etablerade företag, entreprenörer, investerare, forskare, patienter och vårdgivare kan hitta optimala former för samverkan. årets konferens lockade deltagare från alla dessa grupper och genererade mycket diskussioner, möten och nätverkande. Genom att sammanföra dessa individer kan nya produkter och tjänster på sikt utvecklas som skapar tillväxt och samhällsnytta.

Upplägg och genomförande

Stockholm Science City och Kista Science City arbetade tillsammans med Stockholmsmässan med utveckling av programinnehållet. I ett programråd deltog representanter från bl a IBM, Abbvie, STING, Swedish ICT, Dataspelsbranschen, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH, Flemingsberg Science, Swedish Medtech och Stockholms Läns Landsting, samt entreprenörer. Dessutom gavs vissa industripartners tid i programmet. En lärdom är att med många delaktiga partners krävs också ansenliga resurser för att säkerställa ett kvalitativt och relevant konferensinnehåll.

Externa länkar

http://www.digitalhealthdays.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.