Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital Hantverkare - HandyDay

Diarienummer
Koordinator HandyDay AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en prototyp av webbaserat verktyg som förenklar administration och sparar tid och pengar för hantverkare och byggbolag. Mål för projektet har varit att 1) Utveckla en prototyp där informationsflöden och användarvänlighet i UX validerats 2) Säkerställa vår hypotes till affärsmodell Mål 1 och 2 ovan har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Prototyp för webbaserat verktyg har utvecklats där informationsflöden och användarvänlighet i UX validerats av åtta byggföretag (behovsägare). Förväntad effekt: enkel användning för hantverkare och personal på byggbolag. Affärsmodell och ersättningsmodell validerad.

Upplägg och genomförande

Under projektet har HandyDay AB och Sandström & Andreasson IT Solution AB i samverkan med åtta bolag i byggsektorn utvecklat en prototyp av webbaserat verktyg. Prototypen har utvecklats baserad på krav och behov som presenterats av byggföretagen. Utveckling och test av prototypen har itererats flera gånger mellan utvecklare och byggföretag. Byggföretagen har testat och validerat användarvänlighet och informationsflöden i prototypen. Under projektet har vår hypotes till affärsmodell och erbjudande förankrats med byggföretagen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00320

Statistik för sidan