Digital Design and AI Podcasting (DAP)

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 787 096 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projeketets syfte är att konkretisera och tillgängliggöra kunskap om AI och tjänstedesign för redan yrkesverksamma och bidra till ett flexibelt och livslångt lärande. Högskolan i Halmstad har därför utarbetat en MOOC baserad på poddradio. Podden består av 12 avsnitt som reder ut grundbegrepp, följt av hur AI och tjänstedesign kan användas för att skapa användbara tjänster. Podden avslutas med en etisk reflektion. Avsnitten är på engelska och varje avsnitt bygger på en dialog mellan experter.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål har uppfyllts fullt ut, och kursen har dessutom fått en mycket större spridning än förväntat. Sedan kursen lanserades i oktober har 1750 nedladdningar gjorts, med lyssnare från hela världen. Referensgruppens utvärdering pekar på att dialogformatet med inbjudna experter uppskattas, samt att flexibiliteten med poddradio underlättar för yrkesverksamma att genomföra kursen. Samtliga i referensgruppen uppgav att de gärna skulle vilja gå fler poddbaserade kurser i framtiden.

Upplägg och genomförande

Projektet har stärkt lärosätets förmåga att leverera nya pedagogiska grepp, samt stärkt samverkan mellan forskare inom AI, tjänstedesign och innovation vid lärosätet som nu erbjuder fler utbildningsinsatser inom data- och AI-driven tjänstedesign. Flera viktiga lärdomar om praktisk produktion har gjorts, vilket rustat lärosätet både kompetens- och resursmässigt för att skapa nya poddradiokurser framöver.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 januari 2020

Diarienummer 2018-03826

Statistik för sidan