Digital Design and AI Podcasting (DAP)

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 787 096 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa nytt kursinnehåll i gränslandet mellan artificiell intelligens (AI) och tjänstedesign för öka redan yrkesverksamma AI-­utvecklares och designers professionella förmåga i skärningen mellan de två fälten. Kursformatet måste därför vara ytterst flexibelt och modulariserat med möjlighet att ta sig an kursen i egen takt sa att det passar individen både tids-­ och platsmässigt parallellt med ett aktivt arbetsliv. Därför ämnar vi utforska, skapa och utvärdera en podcast­baserad kursplattform för flexibelt lärande inom AI och tjänstedesign.

Förväntade effekter och resultat

1. Ökad tillgänglighet av nytt kursinnehåll inom AI och tjänstedesign för redan yrkesverksamma specialister. 2. Ny kunskap om podcast som plattform för flexibelt lärande efter utvärdering av projektet. 3. Bidrar till livslångt lärande då flexibla kursformat är nyckel för att bli en naturlig del av kontinuerlig fortbildning i yrkeslivet. 4. Högre grad av kontinuerlig samverkan mellan lärosäte och omgivande (yrkesverksamt) samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

Projeketet är uppdelat på sex arbetspaket som genomförs under 12 månader. En serie podcastavsnitt ska designas, produceras och utvärderas utifrån gängse kvalitetssäkring av kurser. Arbetet sker i nära samarbete med aktörer från näringslivet som bidrar både med domänkunskap och case, och också bidrar med input som studenter på den initiala pilotkursen. I projeketet ingår också lärosätets Högskolepedagogiska centrum som bidrar med pedagogisk utveckling och beforskar effekter på lärande samt undersöker möjliga examinationsformer anpassade för detta format.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.