Digital Byggindustri

Diarienummer 2016-03923
Koordinator MAESTRO MANAGEMENT AB - Roddarhuset
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål var att i ett spjutspetsprojekt samla aktörer från alla led i byggprocessen för att skissa upp ett helt nytt och digitalt arbetssätt. Utgångspunkten är att byggande bör ske med 100% digitaliserad information och även med maximal produktion av färdiga element i fabrik; där robotar tillverkar även hela rum och byggnadskroppar. Detta ger sänkta kostnader, kortare tider, högre kvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till tre resultat: 1) Ett konsortium har bildats för att driva en mer radikal digitalisering av byggprocessen. Medlemmarna är SABO, Örebro Bostäder, Veidekke, Forsen Projekt samt Cementa. Konsortiet har sökt medel inom ramen för detta program. 2) En översikt över ett helt nytt och digitalt arbetssätt har tagits fram. En separat rapport över detta har bifogats. 3) Resultaten har kommunicerats brett i branschen genom konsortiemedlemmarnas olika publika evenemang samt i media.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i 3 faser: Fas 1: intervjuer och workshops med företrädare för alla led i byggbranschen samt från IT och andra branscher. Totalt har ca 70 personer intervjuats eller deltagit inför eller som del av projektet. Fas 2: Sammanställning huvuddragen till en ny digitalt baserade process. Fas 3: Ett konsortium och ett projekt formades, med målet att pröva ut och introducera nya arbetssätt och verktyg i byggbranschen.

Externa länkar

Homepage for the Build 4.0 consortium and project. Hemsida för Bygg 4.0 projektets och konsortiets fortsatta arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.