Digital affärsmodell för en decentraliserad biobränslemarknad

Diarienummer 2018-01874
Koordinator ENERGIFABRIKEN I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 670 880 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att med befintlig teknik skapa en digital marknadsplats som gör företagsägda cisterner till fungerande anläggningar för småskalig bränsleförsäljning. Tjänsten ska skapa ökad tillgång på tankställen för dels biodrivmedel, samt i områden där det är glest mellan tankställena. Mål: - Bygg 6 prototyper för test och utveckling ur olika scenarion - Utveckla 6 stycken pilotanläggningar för demonstration och test - Etablera partnerskap med relevanta aktörer

Förväntade effekter och resultat

Resultat av projektet förväntas bli en mer uppgraderad prototyp, i samarbete med relevanta partners, som är förberedd för serieproduktion. Ett annat resultat är en mer vässad affärsmodell, anpassad efter återkoppling från potentiella kunder. Förväntade effekter efter projektets slut är att komma närmare en slutlig lansering av tjänsten i samarbete med finansiella partners. Som del i detta är eventuell uppstart (eller förberedelse av uppstart) av ett nytt bolag, rekrytering av fler resurser och en påbörjad försäljning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs som experimentell utveckling är uppdelat i tre arbetspaket som kommer genomföras integrerat. Det största fokusområdet är att få igång levande testmiljöer som syftar till att validera och demonstrera två perspektiv; 1) skapa underlag för teknisk utveckling/förbättring för att minska produktionskostnaderna och förbereda för serieproduktion och 2) affärsmodellens potential under verkliga förhållanden. De tre arbetspaketen är uppdelade enligt nedan; 1) Prototyputveckling 2) Pilotanläggningar 3) Partneretablering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.