Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DIGIT - Digitalisering och Innovation i globalt ekosystem - för individuell precision i träning

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Sveriges Olympiska Akademi
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Digitalisering möjliggör återkoppling i realtid vid fysisk aktivitet, för hög precision i anpassning till varje individ för effektiv och lustfylld träning. Målet har varit att börja bygga en uthållig innovationsmiljö genom att skapa en stark konstellation, bli en del i ett internationellt innovationssystem, ta fram verktyg för snabb driftsättning och uppskalning av lösningar samt ta de första stegen mot en testbed som mötesplats och innovationsarena. Alla fyra delarna har genomförts framgångsrikt.

Resultat och förväntade effekter

En konstellation har byggts upp med aktörer från offentlig och ideell sektor, forskning och näringsliv. Grunden är den överföringspotential mellan olika brukare som projektet påvisat, som också driver det fortsatta gemensamma arbetet för en testbädd. Det internationella samarbetet i en SPIN Accelerator för växtföretag inom Sport Tech blir grunden för en strategi för internationella event som också kan bidra till Stockholms attraktivitet som innovationsmiljö. En första plattform för snabb driftsättning och uppskalning av nya lösningar har testats och ska nu vidareutvecklas.

Upplägg och genomförande

De tre delprojekten har haft egna styrgrupper med berörda aktörer, och egna operativa ledningar. Ledningarna har format sitt arbetssätt som varierat från traditionell projektorganisation till agil innovationsmetodik med sprints. Olika kulturer har mötts i nya grupperingar. Det har krävt medvetenhet, öppenhet och nyfikenhet. Resursbehovet underskattades, särskilt för ett av delprojekten. Det ledde till påfrestningar och omfördelning av resurser från andra uppgifter till projektet. Tidplanerna har likväl kunnat hållas i stort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 december 2018

Diarienummer 2018-05276

Statistik för sidan