Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DigInclude - Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS EAST SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 9 131 240 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att väsentligt förbättra offentlig sektors digitala tillgänglighet för medborgare med speciella behov genom utnyttjande av modern språkteknologi såsom skrivstöd med flerspråkig terminologi, maskinöversättning, automatisk textförenkling och symbolsättning samt mätning av textkomplexitet. Målet är att underlätta för utlandsfödda, personer med lässkrivsvårigheter och äldre seniorer att kunna använda och förstå digitalt förmedlad samhällsinformation och e-tjänster.

Långsiktiga effekter som förväntas

De i projektet ingående företagen har utvecklat sina produkter så att de bättre hanterar textproduktion i offentlig verksamhet. Samtidigt har de offentliga verksamheter som ingått i projektet fått ingående kännedom om möjligheterna att förbättra den digitala inkluderingen med hjälp av AI-teknik och moderna språkteknologiska verktyg. Nya språkteknologiska verktyg för bland annat automatisk textförenkling och textkomplexitetsanalys har utvecklats, integrerats i en publik tjänst och utvärderats.

Upplägg och genomförande

Vi har hos projektets partners analyserat befintligt textmaterial och demonstrerat möjligheterna att med språkteknologiska verktyg och AI-baserad teknik väsentligt effektivisera och kvalitetssäkra produktionen av text på olika sätt. Framförallt har vi visat hur tjänster för maskinöversättning, terminologi- och stilkontroll samt symbolsättning kan underlätta arbetet för skribenter. Vi har också gjort ett flertal användarstudier för att dokumentera effekten av användandet av dessa tjänster. Resultaten har presenterats såväl publikt som hos andra myndigheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00496

Statistik för sidan