DigInclude - Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov

Diarienummer 2016-00496
Koordinator RISE SICS East AB - SICS EAST SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 9 275 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (vår)

Syfte och mål

Projektet syftar till att väsentligt förbättra offentlig sektors digitala tillgänglighet för medborgare med speciella behov genom skrivstöd med kvalitetsstyrning av text, textförenklingar, flerspråkig terminologi, snabböversättningar, etc. Utöver stöd for myndighetens textproduktion ska den enskilda individen kunna använda lösningar for självservice som är anpassade utifrån individens personliga behov. Målet är att verktyg ska vara interoperabelt tillgängliga i integrerade lösningar som utvecklats och testats tillsammans med myndigheter.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är att vi har bidragit till en innovativ förnyelse av myndigheternas förmåga att göra sina digitala tjänster och webbinformation bättre tillgänglig för personer med speciella behov och samtidigt effektiviserat sin produktion och sitt underhall av digitalt tillgänglig information. Förväntade resultat är att den digitala delaktigheten ökar samt att kostnader minskar exempelvis genom mer effektiv handläggning vid etablering av nyanlända eller vid insatser inom vård, omsorg och socialtjänst.

Planerat upplägg och genomförande

Vår lösning bygger på utveckling av ett bibliotek av språkteknologiska verktyg och språkliga resurser kopplade till en plattform för myndigheters produktion och underhåll av texter respektive stöd för att skapa individuellt anpassade hjälpmedel (appar och e-tjänster) för självservice. I en iterativ process under projektets gång kommer vi att testa, anpassa och vidareutveckla olika verktyg för att kunna avgöra deras användbarhet och nytta för uppgiften att förbättra tillgängligheten till webbinformation och e-tjänster för avsedda målgrupper

Externa länkar

https://www.sics.se/projects/diginclude

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.