Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

DIGIMODE Digitally enabled, demand driven local fashion value chains

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 2 183 332 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål, att bygga och demonstrera en lösning för virtuell design och försäljning av lokalt producerade och kundanpassade kläder för ökad flexibilitet i kundrelationen har genom ett framgångsrikt samarbete mellan partnerna i projektet uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade resultaten, att demonstrera hur överproduktion, returer inom e-handel kan minimeras samtidigt som man skapar en förhöjd kundupplevelse och eliminerar ”slut på hyllan”-situationer, har nåtts. Resultaten är dock inte validerade utan kommer kräva vidare analys i en verklig miljö. Det är partnernas ambition att fortsätta projektet i en verklig miljö.

Upplägg och genomförande

Projektet upplägg med en mix av partners fån näringsliv och akademi visade sig vara framgångsrik och har hjälpt till att uppfylla projektets resultat. Projektets partners har samtliga haft viljan att förändra klädindustrin och den har översatts snyggt till projektets genomförande. Så när som på 100 000 kr så har de fördelade forskningsmedlen stämt, tillverkningskostnaderna var högre än vad vi trodde de skulle bli från början och det tog mer tid från Houdini att genomföra projektet. Alla projektpartner har bidragit till projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04432

Statistik för sidan