DIGIMODE Digitally enabled, demand driven local fashion value chains

Diarienummer 2016-04432
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 2 183 332 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Från analog till digital 2016

Syfte och mål

Målet med Digimode är att utveckla en demonstratör för virtuell design och försäljning, samt möjliggöra digital lokal produktion av kläder för ökad flexibilitet i kundrelationen. För att uppfylla syftet kommer nuvarande analoga system i design, marknadsföring, försäljning, kundanpassning och utprovning digitaliseras. Tillsammans med lokala aktörer kommer en efterfrågestyrd och digitalt förstärkt värdekedja byggas och demonstreras.

Förväntade effekter och resultat

Digitalisering av analoga processer kommer kunna ta bort överproduktion, möjliggöra högre grad av kundservice, reducera returer inom e-handel och skapa en unik köpupplevelse för kunden. Kundanpassning av produkter har visat sig ha väldigt låga returandelar, så låga som under en procent.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar i januari 2017 och pågår i 18 månader. Projektets fokus är att använda de i sammanhanget bästa kommersiellt tillgängliga teknikerna och sätta samman dem till en fungerande demonstratör. Demonstratören består av två delar som är sammankopplade av ett molnbaserad orderhanteringssystem; en del för virtuell design och försäljning och en del för lokal efterfrågestyrd tillverkning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.