Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

DIGIMODE Digitally enabled, demand driven local fashion value chains

Reference number
Coordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Funding from Vinnova SEK 2 183 332
Project duration December 2016 - September 2018
Status Completed

Purpose and goal

Projektets mål, att bygga och demonstrera en lösning för virtuell design och försäljning av lokalt producerade och kundanpassade kläder för ökad flexibilitet i kundrelationen har genom ett framgångsrikt samarbete mellan partnerna i projektet uppfyllts.

Expected results and effects

De förväntade resultaten, att demonstrera hur överproduktion, returer inom e-handel kan minimeras samtidigt som man skapar en förhöjd kundupplevelse och eliminerar ”slut på hyllan”-situationer, har nåtts. Resultaten är dock inte validerade utan kommer kräva vidare analys i en verklig miljö. Det är partnernas ambition att fortsätta projektet i en verklig miljö.

Planned approach and implementation

Projektet upplägg med en mix av partners fån näringsliv och akademi visade sig vara framgångsrik och har hjälpt till att uppfylla projektets resultat. Projektets partners har samtliga haft viljan att förändra klädindustrin och den har översatts snyggt till projektets genomförande. Så när som på 100 000 kr så har de fördelade forskningsmedlen stämt, tillverkningskostnaderna var högre än vad vi trodde de skulle bli från början och det tog mer tid från Houdini att genomföra projektet. Alla projektpartner har bidragit till projektet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 12 December 2016

Reference number 2016-04432

Page statistics