DIDAMUS - affärsmodeller och marknadsintroduktion i Europa

Diarienummer 2013-01568
Koordinator AQWARY AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har syftat till att förbereda företaget för export genom att ta fram en plan, upparbeta kontakter, skydda uppfinningen och utveckla företagets processer och funktioner. Vad gäller punkterna ovan har vi till fullo uppfyllt syftet. Det finns nu en plan för de närmsta åren avseende vilka länder Aqwary ska expandera till. Vi har även en ansökan för patentskydd. Slutligen finns processer och funktioner för export framtagna i en första version med planlagt datum för ut-rullning.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av detta projekt var att Aqwary skulle kunna börja sälja och exporera produkterna till minst ett annat EU land. Trots att produkten inte finns tillgänglig för leverans före Q2 2014 har vi redan har fått första beställningen ifrån ett land utanför Skandinavien. Därför upplever jag det säkert att hävda att vi har uppnått förväntade effekter.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll fem utvecklingspaket med olika fokus. Dessa genomfördes på det stora hela enligt plan, även om viss om-planering fick göras. Tre avvikelser från vår ursprungliga planen är värda att kommentera. 1) Det var svårt att hinna resa så mycket som jag hade planerat. 2) Värdet av en prototyp är stort under möten med potentiella partners. Tid fick läggas på att tidigt ta fram en ´försäljnings prototyp´ 3) Vi hade underskattat tidsåtgången för att utveckla processer och stödfunktioner. Där blev vi tvingade att anställa en person på heltid för att kunna möta målen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.