DICOUNT

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

I DICOUNT projektet har en prototyp föraren träning utvecklats och ioch i begränsad omfattning även utvärderats. Fokus för DICOUNT har åtgärder mot distraktion men projektet har visat att det är mycket möjligt att ha en integrerad lösning för säkerhetsträning

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat ett system som ha ett postivit business case som ger ett konkurrenskraftigt. Systemet fångar effektivt när föraren är distraheread och om effektiviteten av träninging följer samma nivå som det normala DriveCam Programmet är en minskning med 50% möjlig.

Upplägg och genomförande

Projektet har försenats upprepade gånger, men till slut har ett tekniskt fungerade system utvecklas delsvis även utvärderats enligt projektbeskrivning. Huvudorsak till förseningarna har varit att det har tagit längre tid än uppskattat att adaptera befintliga lösningar från leverantörer. Detta förutsågs inte i projektet planneringen. Det var inte heller planerat att den framåt seende kameran skulle omfattas av den svenska lagen om kameraövervakning, LAK. Detta har orsakat stora förseningar i projektet och begränsad tid för att utvärdera systemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.