Diagnostik och behandling av virus-inducerad fetma och Type 2 diabetes

Diarienummer 2009-00223
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2012
Status Avslutat