Diagnostik och behandling av virus-inducerad fetma och Type 2 diabetes

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00223

Statistik för sidan