Diagnostics and Treatment for virally induced Obesity and Type 2 Diabetes

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration June 2009 - December 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-00223

Page statistics