Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Development of Mechanical Joining Technology for Light Weight Car Body Concepts

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Karosskomponenter
Bidrag från Vinnova 1 630 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-02725_publik_SV.pdf (pdf, 269 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att möjliggöra industriell implementering av mix och multi-material design för nästa genaration av bilar, där huvudsyfte är att sänka vikten men samtidigt bibehålla prestanda för både styvhet och styrka. Projektet fokuserar på: Utvärdering av proces kapabiitet för olika typer av lim i kombination med mekanisk fogning. Utvärdering av fogningshastighet på fogens kvalite. Riktad stöd för produktrelaterade mix-material lösningar som drivs av Produkt utveckling, tex. blanmaterial påhängsdetaljer (huv, lucka, dörrar), aluminium applikationer i karossstrukturen, aluminium intensiva lösningar för påhängsdetaljer. Projektet levererar grundläggande process kunskap map nya material kombinationer och process förutsättningar för att kunna stödja produktutveckling i dess tidiga concept faser. En annan resultat av projektets arbete är möjlighet till en kvalificerad planering för flexibla a kosteffektiva utrustnings lösningar för sammansättnigslinjer samt optimerad fogning för olika lättvikts applikationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudinriktning och nytta med detta projektet är att process driven produkt koncept kommer att möta krav ställda både på låg produkt vikt och kost effektiv produktion. Projektet kommer att leverera dessa huvudresultat inom område mekanisk fogning: Lämpliga lim för användning tillsammans med mekansik fogning, både för clinching och SPR. Utvärdering av avancerad mjukvara för styrning, påverkan av tillgängliga fogningsparametrar på fogens kvalite, såsom fogningshastighet, riktningsval för några utvalda material kombinationer och lim. Utvärdering av mekaniska paramterar av el-servo utrustningen. Möjlighet att ytterligare utveckla tekniken tillsammans med utrustningleverantör. öka förståelse för möjlig användning av el-servo teknik i sammansättnings operationer tillsammans med miljö fördelar, som denna tekniken innebär. Projektet också stödjer produkt utveckling med mekanisk fogning kompetens för att möta CO2 relaterade produkt projekt: Utveckling av mekanisk fogning koncept för Mix-metal dörr. Utveckling av mekanisk fogning koncept för Aluminium intensiv dörr. Förutom ovannämnda specifiderade projekt förväntar vi oss att stödja andra lättvikts bil relaterade projekt med vissa tester och provkropps- och prototyptillverkning.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat till ett antal mindre begränsade arbets moduler, enligt beskrivning nedan. Projektgruppen kommer att konkretisera i detalj varje aktivitet som ingår i varje modul och sätta tidsramar för testning enligt Volvo cars produktplan och prioritering. WP1: Parameter studie för el-servo clinching utrustning för kommande stål baklucka. Mål: Sätta upp parameter fönster för cost-effektiv lösning med hjälp av avancerad mjukvara. WP2: Kartläggning av lämpliga lim för användning tillsammans med mekanisk fogning och stål-aluminium kombinationer. Clinching Mål: Kartläggning och rekommendationer för lim och hybrid förband -clinching WP3: Grundläggande kunskapsuppbyggnad kring hastighetspåverkan på fogkvalite - clinching Mål: Förståelse hur hastighet som en fogningsparameter påverkar fogkvalite. Endast grundläggande kunskap kring hastighetspåverkan för utvalda kombinationer och endast process aspekter som påverkar kvalitets utfallet enligt Volvo kvalitetsäkring standard skall utvärderas, ej hållfasthets relaterade undersökningar ingår i denna modul. WP4: Kartläggning av lämpliga lim för användning tillsammans med mekanisk fogning och stål-aluminium kombinationer - självstansande nitning (SPR) Mål: Förståelse hur lim som en tillsatsmaterial påverkar kvalitets utfallet. Kartläggning och rekommendationer för lim och hybrid förband -SPR WP5: Grundläggande kunskapsuppbyggnad kring hastighetspåverkan på fogkvalite - SPR Mål: Förståelse hur hastighet som en fogningsparameter påverkar fogkvalite. Endast grundläggande kunskap kring hastighetspåverkan för utvalda kombinationer och endast process aspekter som påverkar kvalitets utfallet enligt Volvo kvalitetsäkring standard skall utvärderas, ej hållfasthets relaterade undersökningar ingår i denna modul. WP6: Koncept utveckling - Hybrid dörr koncept och Al-intensive dörr koncept Mål: Kvalitets säkrad hybrid mix-metal fogning och fogningskoncept för Hybrid dörr koncept och Aluminium intensiv dörr koncept. WP7: Koncept utveckling - andra lättvikts koncept Mål: Teknik och koncept utveckling stöd för andra lättviktsrelaterade produktutvecklings koncept

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02725

Statistik för sidan