Development and Application of an Operator Vision Assistance System for Enhanced Direct Process Control in Foundrie

Diarienummer
Koordinator ÖSTERBY GJUTERI AB
Bidrag från Vinnova 2 145 867 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Ansökningsomgång Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram utrustning för kvalitetskontroll, där man får fram momentan och objektiv data för mängden flytande slagg i flytande metall. Syftet med denna utrustning är att kunna vidta åtgärder vid gjutning för att undvika att få med sig slagg ned i gjutformen, som kan leda till defekter och kassationer som både kostar tid pengar och energi.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat från projektet är en handhållen apparat som i realtid kan mäta andelen flytande slagg i förhållande till andelen smälta, och presentera detta för operatören på ett sådant sätt att denne kan fatta beslut om hur smältan skall hanteras. Resultatet av detta förväntas minimera kassationer och svetsreparationer av gjutgods på grund av slagginneslutningar.

Planerat upplägg och genomförande

Bygga upp en testmiljö, och samla upp detaljerade specifikationer för att kunna mäta flytande slagg i realtid. Konstruera demonstrationssystem i laboratoriemiljö. Stödja KTH i att testa filter och fönster för bildtagning i industriell gjuteri-miljö. Köra den första serien med test på gjuteriet Köra test med utvecklad prototyp Utvärdera testen Köra fler, och mer utdragna testkampanjer med prototypen med fokus på övervakning av ståltäckning Utvärdera de tekniska och ekonomiska framsteg som gjorts genom direkt slaggkontroll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 september 2019

Diarienummer 2019-02074

Statistik för sidan