Developing implementation method for circular production-based service business models

Diarienummer 2015-01378
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 4 754 400 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion våren 2015

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla, validera och demonstrera en metod för att implementera cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller i nära samarbete med ledande företag såsom Metso, Scania, Volvo Personvagnar, VCE, Saab, m.fl. Projektet har utvecklat en sådan metod, vilket möjliggjort företagsspecifik feedback och förbättringar av pågående projekt kring affärsmodellinnovation. Projektet har också resulterat i ett flertal olika skrifter, bland annat sju akademiska artiklar, fem konferensbidrag, och tre artiklar skrivna för industrin.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat tio pågående fall av affärsmodellinnovation, och baserat på dessa utvecklat en ny implementeringsmetod. Metoden möjliggör för företag att klara omställningen till mer cirkulära- och tjänstebaserade produkterbjudanden, och därigenom öka konkurrenskraft och innovationsförmåga i företag. Metoden möjliggör också bättre samarbeten i ekosystem av samverkande aktörer. Projektet har även lämnat vetenskapliga bidrag i form av ett flertal publikationer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört över 100 intervjuer på medverkande företag och deras partners, och ett stort antal workshops, vilket möjliggjort företagsspecifik feedback kring utveckling av affärsmodeller i medverkande företag. Totalt tio fall av pågående affärsmodellinnovation har identifierats, vilket möjliggjorde skapandet av en ny implementeringsmetod för affärsmodellinnovation. Vi har dessutom genomfört ett flertal publika seminarier öppna för andra intresserade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.