Det värdiga livet på äldre dagar

Diarienummer
Koordinator INNORDICA DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att med hjälp av spetsanvändare både inom och utanför den direkta målgruppen, söka nya koncept kring hur livskvaliteten kan förstärkas för de äldre i samband med boendesituationen. I projektet genomfördes två pilotstudier, med inriktning på ljus och demens samt hemlik miljö. De två pilotstudierna gav kunskap som omsattes i ett business case för utveckling av äldreboenden senare i projektet.

Resultat och förväntade effekter

Ett resultat av projektet var att det finns vinningar i att beakta ljussättning redan i planeringsstadiet då man ritar äldreboenden. På så sätt kan man utnyttja det naturliga ljuset i stor utsträckning, och blir inte så beroende av installationer och styrsystem. En förväntad effekt av projektet är att de deltagande kommunerna kommer göra mer specifika beställningar till sina arkitekter, för att få optimala förutsättningar för att tillhandahålla en stimulerande och bra livsmiljö för de boende.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i enlighet med Hippels handbok. I arbetsgruppen ingick processledare, spetsanvändare, behovsägare och två studenter som genomförde sina examensarbeten i ljusdesign kring de två pilotcasen. Då projektet övergick i fasen för business case, förändrades projektgruppen till att involvera affärsutvecklare och yrkesverksam arkitekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04206

Statistik för sidan