Design för ökad konkurrenskraft

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Skapa en tydlig vision om hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas genom design och dess effekter på innovation. Skapa förutsättningar för en mångfald av aktörer och branscher att kunna tillämpa designtänkande och designmetoder. Kommunicera design som en metod att arbeta, lösa problem, skapa mervärden och kommunicera förändrings- och utvecklingsprocesser oavsett om förbättringsarbetet omfattar en vara, tjänst, miljö, regler eller policys. Lyfta fram aktörer, exempel och insatser där design är hörnstenen i innovationsarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av Design för ökad konkurrenskraft är dels Designagendan som visualiserar nuläget, behov, aktörer samt ett önskat läge dit vi gemensamt vill nå. Effekten av agendaprocessen är att agendan nu finns som ett ramverk där många aktörer hittar områden för ´ägande´ och möjlighet att själv bidra, påverka och förändra men också att processen i sig har gett många involverade möjlighet att själva tillämpa designmetoder inom nya eller oväntade områden. Processen har också stärkt samarbetet kring visionen mellan aktörer på design- och innovationsområdet.

Upplägg och genomförande

En designprocess med tvärgående, bred samverkan med workshops, filmade diskussioner, möten och seminarier. Processen har möjliggjort att deltagarna fått genomgå en designprocess, lära sig processen för att kunna använda denna i sitt arbete. Workshopformatet utarbetades med Designbyrån Doberman och har använts under hela agendaprocessen i olika former. Målet med processen var att deltagarna skulle förstå sina olika användares behov och därmed sina egna, dels att ge inspel till den övergripande agendaprocessen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.