DESIGN FÖR INNOVATIV AFFÄRSUTVECKLING

Diarienummer
Koordinator Göteborgs-Postens Nya Aktiebolag - Göteborgs-Posten
Bidrag från Vinnova 219 950 kronor
Projektets löptid juli 2012 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Idéerna som genererats har givits följande namn: GP GODMORGON GP GRANNSKAP GP KOCK BAROMETERN THE BATTLE OF THE GLENNS

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet, d v s de fem idéerna presenterades för Göteborgs-Postens ledningsgrupp. Under tre timmar diskuterades underlaget och resultatet övergripande och i detalj för att senare arbetas vidare med inom organisationen

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i ett konstruktivt upplägg och manér. De kreativa processerna genererade som utgångspunkt ett stort antal idéer som senare i processen trattades ner till ett mer kärnfullt urval.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.