DESIGN FÖR INNOVATIV AFFÄRSUTVECKLING

Diarienummer 2012-01995
Koordinator Göteborgs-Postens Nya Aktiebolag - Göteborgs-Posten
Bidrag från Vinnova 219 950 kronor
Projektets löptid juli 2012 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Idéerna som genererats har givits följande namn: GP GODMORGON GP GRANNSKAP GP KOCK BAROMETERN THE BATTLE OF THE GLENNS

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet, d v s de fem idéerna presenterades för Göteborgs-Postens ledningsgrupp. Under tre timmar diskuterades underlaget och resultatet övergripande och i detalj för att senare arbetas vidare med inom organisationen

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i ett konstruktivt upplägg och manér. De kreativa processerna genererade som utgångspunkt ett stort antal idéer som senare i processen trattades ner till ett mer kärnfullt urval.

Externa länkar

Länk till projektpresentation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.