Design för bättre hälsa - Tänk användare, tänk behov, tänk design!

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 347 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med seminarieserien var att inspirera nyckelpersoner att börja använda designprocessen och designtänkande för att utveckla sina tjänster så att de bättre svarar mot verkliga behov. Målgruppen är i första hand chefer och personer med verksamhetsutvecklingsansvar på myndigheter, ideella organisationer och i kommuner och landsting samt i företag. Vi tror även att förtroendevalda och medarbetare i ovananstående organisationer kan vara intresserade.

Resultat och förväntade effekter

Som minst har vi haft 113 tittare och som mest 907. Vi har sammanlagt haft 2517 tittare vid direktsändningarna och totalt 3376 ´views´ fram till idag. Sammanlagt har serien i skrivande stund utvärderats av 279 personer/gånger (exkl. sista avsnittet). Av dessa kommer 39 från kommuner och 78 från landsting. övriga kommer till största delen från företag och högskolor. Av samtliga svarande anser 256 att det webbinarie de sett varit mycket eller ganska intressant. Hela 263 av de svarande har eller skulle vilja rekommendera serien till andra - 135 tycks inspirerade till att använda design.

Upplägg och genomförande

En viktig aspekt för att nå våra målgrupper var att serien genomfördes i samverkan mellan VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting, Innovationsrådet och SVID. Webbinarierna genomfördes kl 12:00-13:00. De inleddes av någon representant för arrangörerna. Därefter följde en föreläsning om 20-30 minuter och en frågestund. Varje tillfälle direktsändes på Internet och spelades samtidigt in för att tillgängliggöras i efterhand. Det fanns möjlighet att ställa frågor via Twitter. Hela arrangemanget måste anses mycket lyckat - antal tittare och utvärderingar redovisas i bilagor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.