Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Design, develop and test a production method, and engineer 3D composite materials’ performance to customer demands

Diarienummer
Koordinator Fureho AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

För att möjliggöra en skalbar affärsmodell hade detta projekt två mål: (a) utveckla en prototyp för att adressera flaskhalsen i produktionsprocessen för att möjliggöra skalbarproduktion, och (b) utveckla materialet vidare för att möta kundkrav för ’market adoption’. Genom detta projekt har framsteg gjorts i båda mål vilket har resulterat i (a) skapandet av prototyplösningar som kan möjliggöra automatisering och därmed skalbar produktion, och (b) utveckling av en materialkonfiguration för ett identifierat lastfall, som efter karaktärisering kan antas av kunder.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av detta projekt kommer att implementeras för att stödja utvecklingen av verksamheten på ett skalbart och hållbart sätt och möta kundens materialkrav på ett effektivt sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom att hålla kundfokus och använda deras materialprestanda och ekonomiska kravspecifikationer för att vägleda arbetet i utvecklingen av både material och prototyp. Praktiska aspekter som insågs från utvecklingen av materialet fungerade som inputs och specifikationer för utvecklingen av prototypen. På grund av ’novelty’, praktiska komplexitet och ’unknown-unknowns’ användes en iterativ ’trial-and-error’ strategi för att komma fram till möjliga lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04533

Statistik för sidan