Design, develop and test a production method, and engineer 3D composite materials’ performance to customer demands

Diarienummer 2017-04533
Koordinator Fureho AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Flyg- och fordonsindustrin kräver en ny generation av starka lättviktsmaterial som bidrar med både minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan (genom minskad CO2 utsläpp). Som svar på detta behov har vi utvecklat en avancerad 3D textilkompositmaterial för tillverkning av lastbärande strukturer. Materialet motstår delaminering. Projektets mål är att avancera materialets prestanda och produktionsaspekter vidare.

Förväntade effekter och resultat

Genom detta projekt kan materialets prestanda och produktionsaspekter stabiliseras och skalas upp för att möta marknadens efterfrågan. Begränsningar som finns idag med traditionella materialalternativ (laminerade kompositmaterial och metaller) åtgärdas av vår avancerad 3D textilkompositmaterial. Materialet erbjuder ett unikt sätt att bredda användning av kompositmaterial vilket kommer att gynna miljön.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utveckla och testa produktionsmetoden samt bekräfta materialets prestanda genom kundvalidering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.