Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dermicus telemedicin för svårläkta sår - marknadsundersökning, immaterialrätt & utredning av ersättningsmodell.

Diarienummer
Koordinator Gnosco AB
Bidrag från Vinnova 370 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta Vinnovaprojekt syftar till att utreda: a) vilka problem skall produkten kunna lösa för att inom vården uppfattas som ett fungerande verktyg. b) inom vilka vårdsegment är behovet som störst. c) möjliga ersättningsmodeller for denna typ av tjänst. d) konkurrensläget, vilka övriga initiativ eller produkter finns i Sverige och Norden e) hur ser immaterialrätten ut för denna typ av produkt/tjänst. Vi ser tydliga behov och efterfrågan är stor från framförallt primärvården, och samtidigt finns det inga motsvarande tjänster på marknaden. Ersättningsmodeller kommer under 2016.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har det blivit tydligt att följande effekter med stor sannolikhet skulle infalla genom en sårapplikation: - Effektivisering och besparing inom vården - En effektiv plattform for kontinuerlig kompetenshöjning bland användarna. - Bidra till ökat multidisciplinärt samarbete inom en vårdcentral, men även mellan primärvården och specialistvården. - Snabbare och mer kvalitativ process för patienten - Strukturerad dokumentation för uppföljning och utvärdering av behandling. Till ovan effekter kan vi även se att ersättningsmodeller börjar komma på plats.

Upplägg och genomförande

Initialt gjordes en omfattande marknadsanalys där partners, potentiella kunder och användare intervjuades. även leverantörer till sårvården och kvalitetsregister intervjuades och analyserades. Det gjordes en konkurrentanalys för att se vilka liknande tjänster som finns i Norden. Immaterialrättsanalys genomfördes tillsammans med analys av möjliga ersättningsmodeller. Dessutom lyckades vi få med en bonusaktivitet inom ramen för projektet: Ett pilotprojektupplägg togs fram tillsammans med Karolinska och vårdcentraler och intresset för deltagande är redan stort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01935

Statistik för sidan