Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Depth Engine - Nya algoritmer för time-of-flight kameror

Diarienummer
Koordinator Optronic Partner dp Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudmålet för projektet är att öka Optronics internationella konkurrenskraft genom att ta fram innovativa algoritmer samt skapa en anpassningsbar mjukvaruplattform för att hantera rådata från en time-of-flight (TOF) sensor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet skall ge Optronic ett försprång internationellt genom att öka kvalitén på avståndsdata samtidigt som insteget för kunder som vill ha en anpassad lösning minskar. Optronic räknar därmed med att kunna leverera konkurrenskraftiga kameralösningar till en mycket större internationell marknad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03815

Statistik för sidan