Depth Engine - Nya algoritmer för time-of-flight kameror

Reference number
Coordinator Optronic Partner dp Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration December 2009 - November 2010
Status Completed

Purpose and goal

Huvudmålet för projektet är att öka Optronics internationella konkurrenskraft genom att ta fram innovativa algoritmer samt skapa en anpassningsbar mjukvaruplattform för att hantera rådata från en time-of-flight (TOF) sensor.

Expected results and effects

Projektet skall ge Optronic ett försprång internationellt genom att öka kvalitén på avståndsdata samtidigt som insteget för kunder som vill ha en anpassad lösning minskar. Optronic räknar därmed med att kunna leverera konkurrenskraftiga kameralösningar till en mycket större internationell marknad.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.