Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DEPEND - Utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - REVM - Vehicle Management Controls
Bidrag från Vinnova 4 700 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2010-00657_publikrapport_SV.pdf (pdf, 1719 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att skapa en utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd genom att kombinera verktyg och modeller för utvärdering av förarbeteende (körsimulatorer, fältförsök, intervjuer, fokusgrupper), utvärdering av framkomlighet i trafiksystemet (trafiksimulering) och utvärdering av miljöpåverkan (bränsle- och emissionsmodeller). Den utvecklade plattformen har utvärderats genom att den använts för att utvärdera ett förarstöd för bränslesnål körning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har dels resulterat i ett ramverk för att kombinera simuleringsmodeller av förarbeteende, förarstöd, drivlina och trafik och dels i en utvärdering av ett specifikt förarstöd som syftar till att minimera bränsleförbrukning för tunga fordon. Det utvecklade ramverket för att kombinera trafiksimuleringsmodeller och simuleringsmodeller för förarstöd, drivlina, fordonsdynamik har dessutom vidareutvecklats och används även i EU-projektet ecoDriver.

Upplägg och genomförande

Projektet bestått av två delar, en kring studier av förarbeteende och acceptans och en kring utveckling av en trafiksimuleringsmodell som inkluderar simulering av förarstöd och förarens interaktion med förarstödet. Den andra delen har genomförts i form av forskarstudier vilka av olika anledningar inte framskridit i enligt projektplanen vilket orsakat förseningar i projektet. Resultaten för denna del kommer dokumenteras i en licentiat-avhandling som blir färdig först efter projektets slut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01327

Statistik för sidan