Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DENSO-Acreo: SiC JFET Technology & System Evaluation III

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

1200V/ 20-100A JFET kraftkomponenter tillverkades baserat på DENSOs SiC JFET teknologi. Tillverkningen gjordes i Acreos SiC processlina i Electrum labbet och delvis hos DENSOs F&U laboratorier i Japan. Normally-off och normally-on JFETar med önskat prestanda (Vb >1200V och Id >40A) kapslades som diskreta komponenter och utvärderades i system. Preliminärt resultat är att komponenterna fungerar som förväntat med bättre ledningsegenskaper jämfört med kommersiellt tillgängliga JFETar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i diskreta JFET komponenter för användning i framtidens kraftelektronik som t. ex. omvandling från växelström till likström. Applikationer som el-fordon eller motor styrning är målområdet, där omvandlingsförluster kan minskas med runt 50% och system volym och vikt kan reduceras avsevärt. Systemet måste anpassas till de nya möjligheter som högre effekt med mindre yta och mindre krav på kylning. Här finns det möjligheter för nya produkter hos nya och etablerade företag.

Upplägg och genomförande

Processningen av JFET komponenterna i detta projekt gick i stort sätt enligt plan, men mätningar på skivan och urval av fungerande komponenter för kapsling tog mycket längre tid än ursprungligen förväntat. Till slut kapslades 10 JFET komponenter som är på utvärdering i system. Utvärderingen kommer att fortsättas under första kvartalet 2012. Flera komponenter kommer också att kapslas och ska användas i SiC Power Center projekt hos Acreo.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02100

Statistik för sidan