DENSO-Acreo: SiC JFET Technology & System Evaluation III

Reference number
Coordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration December 2010 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

1200V/ 20-100A JFET kraftkomponenter tillverkades baserat på DENSOs SiC JFET teknologi. Tillverkningen gjordes i Acreos SiC processlina i Electrum labbet och delvis hos DENSOs F&U laboratorier i Japan. Normally-off och normally-on JFETar med önskat prestanda (Vb >1200V och Id >40A) kapslades som diskreta komponenter och utvärderades i system. Preliminärt resultat är att komponenterna fungerar som förväntat med bättre ledningsegenskaper jämfört med kommersiellt tillgängliga JFETar.

Results and expected effects

Projektet resulterade i diskreta JFET komponenter för användning i framtidens kraftelektronik som t. ex. omvandling från växelström till likström. Applikationer som el-fordon eller motor styrning är målområdet, där omvandlingsförluster kan minskas med runt 50% och system volym och vikt kan reduceras avsevärt. Systemet måste anpassas till de nya möjligheter som högre effekt med mindre yta och mindre krav på kylning. Här finns det möjligheter för nya produkter hos nya och etablerade företag.

Approach and implementation

Processningen av JFET komponenterna i detta projekt gick i stort sätt enligt plan, men mätningar på skivan och urval av fungerande komponenter för kapsling tog mycket längre tid än ursprungligen förväntat. Till slut kapslades 10 JFET komponenter som är på utvärdering i system. Utvärderingen kommer att fortsättas under första kvartalet 2012. Flera komponenter kommer också att kapslas och ska användas i SiC Power Center projekt hos Acreo.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.