Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den virtuella målerifabriken

Diarienummer
Koordinator STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT - Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00278_publik_SV.pdf (pdf, 811 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Utveckla simuleringsalgoritmer/verktyg för några av de vanligaste förekommande målnings och ytbehandlingsprocesserna inom fordonsindustrin. - Sönderdelningen av färgdroppar vid elektrostatmålning. (WP1) - Skiktuppbyggnad av hålrumsvax. (WP2) - Inträngning, dränering och i förekommande fall skiktuppbyggnad vid doppapplicering. (WP3) - Robotbanor för målningsrobotar med hjälp av 3D-scanning (WP4) - Ugnshärdning. (WP5) - Läge för processhål (WP6) - Termisk sprutning (WP7)

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet kommer att bidra till att kunna reducera tillverkningsprocessens miljöpåverkan genom att möjliggöra processoptimering och därmed en reduktion av energiförbrukning och överskottskemikalier. En annan målsättning med projektet är att effektivisera tillverkningsberedningen. Genom att på ett tidigt stadium, innan det finns fysiskt framtagna produkter, kunna simulera tillverkningsresultatet kommer kostnader i form av prototyper och oförutsedda problem vid produktionsstart att undvikas. Möjligheten att förutsäga produktionsresultatet kommer också ge positiva effekter på tillverkningskostnaden och den producerade produktkvaliteten och därmed kommer projektet att bidra till att ytterligare stärka industrins konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Tio arbetspaket (WP) är identifierade av projektdeltagarna. De sju första (WP1-7) adresserar simuleringsbehov av deltagarnas prioriterade processområden. För dessa WP kommer angreppssättet att vara att först utveckla och implementera modeller i en generell form. Detta genom en kontinuerlig jämförelse av simulering och experiment. Jämförelserna kommer initialt att spänna från enkla geometrier för att slutligen täcka problem i full skala. Först när fullskale problemet stämmer överens med verkligheten kommer arbetet med modellförenklingar och beräkningsprestanda att ta vid. WP8-10 är av supportkaraktär och kommer att stödja jobbet i WP1-7 med mätmetodutveckling, implementation av algoritmer i en demonstrator och projektledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00278

Statistik för sidan